ลมไนโตรเจน

ลมไนโตรเจน คือ ลมที่ผ่านการคัดเอาออกซิเจนและความชื้นออก […]