NEWS & PROMOTION

ข่าวสารและโปรโมชั่น

ดอกยางต้องเหลือเท่าไหร่ถึงควรเปลี่ยนยาง?

Share on twitter
Share on facebook
img-2
ยางรถยนต์เมื่อผ่านการใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง แน่นอนครับว่าดอกยางจะค่อยๆ ลดลงไปตามระยะทางที่เราใช้งาน และเมื่อความลึกของดอกยางเหลืออยู่ 3.5 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า นั้น แสดงว่าถึงเวลาที่เพื่อนๆ จะต้องเปลี่ยนยางใหม่กันแล้วครับ
สำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้งานรถยนต์น้อย เน้นจอด หรือขับในเมืองระยะสั้นๆ เราขอแนะนำว่า เมื่อยางมีอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป ก็ควรจะทำการเปลี่ยนยางตามระยะเวลาปีนะครับ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ หรือหากไม่มั่นใจ สามารถนำเข้ามาตรวจเช็คสภาพได้ที่ ดันลอป ช็อป ทั่วประเทศได้เลยนะครับ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Click outside to hide the compare bar
เปรียบเทียบ