NEWS & PROMOTION

ข่าวสารและโปรโมชั่น

ลมไนโตรเจน

Share on twitter
Share on facebook
img-2

ลมไนโตรเจน คือ ลมที่ผ่านการคัดเอาออกซิเจนและความชื้นออกเหลือเพียงไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว ซึ่งตัวลมไนโตรเจนจะมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าออกซิเจนทำให้เกิดการรั่วซึมของลมได้ยาก ยังมีแรงดันที่คงที่ ไม่ว่าอากาศจะหนาว หรือวิ่งจนยางร้อน แรงดันลมไนโตรเจนที่อยู่ภายในยางยังคงเสถียรขยายตัวได้น้อยกว่าลมยางแบบธรรมดา นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นก๊าซเฉื่อยโอกาสที่จะระเบิดจึงมีน้อยกว่า เหมาะกับการใช้งานในยางที่ต้องใช้ความเร็วสูง บรรทุกหนักและยางที่ต้องเสียดสีจนเกิดความร้อนง่าย

 

“ข้อดีของลมไนโตรเจน” มีดังนี้

  1. ช่วยให้ล้อกระทะที่ทำจากเหล็กไม่เกิดสนิม เพราะไม่มีความชื้นในลม
  2. ไม่จำเป็นต้องเติมลมยางบ่อย เพราะมีโมเลกุลที่ควบแน่น และใหญ่กว่า เหมาะกับช่วงโควิดที่ต้องจอดรถนานๆแบบช่วงนี้
  3. เมื่อวิ่งจนยางร้อน ไนโตรเจนจะขยายตัวได้น้อยกว่าลมยางทั่วไป
  4. การขับขี่นุ่มนวลกว่า เพราะแรงดันที่คงที่

 

“ข้อเสียของลมไนโตรเจน” มีดังนี้

  1. หาเติมได้ยากกว่าลมธรรมดาในบางพื้นที่
  2. มีค่าใช้จ่ายในการเติมต่อครั้ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Click outside to hide the compare bar
เปรียบเทียบ