Tire Knowledge


SP SPORT LM705

ยางที่เน้นประสิทธิภาพด้านความนุ่มนวลสะดวกสบายในทุกการขับขี่ ออกแบบรูปทรงแก้มยาง และรูปทรงหน้าสัมผัสยางใหม่ ช่วยดูดซับ แรงกระแทกกับพื้นผิวถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งออกแบบ ลายดอกยางใหม่ ที่เพิ่มจำนวนดอกยางมากขึ้น ช่วยกระจายแรงกระแทก จากพื้นผิวถนน และลดอาการสั่นสะเทือนขณะขับขี่

จุดเด่นของ SP SPORT LM705

1. Comfort 

2. Silence

SHINOBI เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ใช้ออกแบบโครงสร้างยางได้ อย่างสมบูรณ์ ทั้งด้าน (รูปทรง + ลายดอกยาง) ทำให้แก้มยางและ หน้ายางทำหน้าที่ดูดซับ แรงสั่สะเทือนขณะขับขี่ ส่งผลต่อการเพิ่ม ความนุ่มนวลและลดเสียงรบกวนมากยิ่งขึ้น