History Dunlop


BACKGROUND

วิวัฒนาการยางรถยนต์ที่ต้องเติมลมเส้นแรกเกิดเมื่อปี 1888 ที่ประเทศไอร์แลนด์ จากการคิดค้นของ MR. J.B. Dunlop ผู้ริเริ่มพัฒนายางรถยนต์ที่ต้องสูบลมและมียางในเส้นแรก ของโลกได้สำเร็จ แรงบันดาลใจของ Dunlop ในการพัฒนายางรถยนต์ที่ใช้สูบลม (ก่อน หน้านั้นรถยังใช้ยางตัน) เนื่องจากปัญหาของลูกชาย Dunlop จึงคิดทำไส้ในยางจักรยาน แล้วนำมาสูบลมทำให้เกิดแรงยืดหยุ่นและลดแรงกระแทก วิวัฒนาการดังกล่าวนำไปสู่การ ปฎิสนธิยางรถยนต์ที่ถูกพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องกว่า 132 ปี มาแล้ว นี่คือเกียรติยศของ Dunlop ที่ต้องถูกจารึกไว้ในโลกยานยนต์

หล่อหลอมแนวคิดทีมงานเป็นหนึ่งเดียว

ทีมงานวิศวกรของ DUNLOP ถือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่มี คุณภาพมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมคือ ภาระกิจที่ต้องทำให้ได้ DUNLOP เสาะแสวงหาทีมงานคุณภาพพร้อมทั้งเน้นสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการสร้างที่ทำงานที่โอ่โถงให้ความสะดวกสบาย และมีความอบอุ่น โดยเฉพาะ DUNLOP เน้นธรรมาภิบาลในการปกครองอัน นำมาสู่ความร่วมมือในการคิดค้นยางรถยนต์คุณภาพระดับพรีเมียม อย่างต่อเนื่อง

ดันลอปประเทศไทย : โรงงานผลิตยางรถยนต์ดันลอป

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์อินด์สตรี ประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ Dunlop ในประเทศไทยเมื่อปี 2548 ในชื่อ บริษัทซูมิโตโม รับเบอร์์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด หรือในนาม SRT โรงงานแห่งนี้ตั้งขึ้นในบริเวณอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 346 ไร่ หรือประมาณ 585,000 ตารางเมตร โดยใช้งบการลงทุนจนถึงมิถุนายน 2551 ไปแล้ว 12.2 พันล้านบาท 


 โรงงานเฟสแรกได้เริ่มผลิตยางรถยนต์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ในชื่อว่า “SUN SYSTEM” ซึ่งเป็นระบบขบวน การผลิตที่ผสมผสานการผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ได้ผลการผลิตที่สูงโรงงานเฟสสองได้เริ่มการ ผลิตเมื่อเดือนตุลาคม 2550 และเมื่อสิ้นสุดปี 2551 โรงงานทั้งสองเฟสจะมีกำลังผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่ง รถ SUV เอนกประสงค์ และ รถปิ๊กอัพ รวมกันที่ 28,000 เส้นต่อวันและเพื่อที่จะสามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดยางในอนาคต โรงงาน SRT มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตถึง 73,000 เส้นต่อวันในปี 2553