ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์  ยางรถยนต์ | ยางมอเตอร์ไซค์

ผู้แทนจำหน่าย ที่อยู่ เบอร์โทร แผนที่
Dunlop Shop บจก. พนัสยางยนต์ ออโต้ เซอร์วิส สาขา 2 84 หมู่ที่ 1 ถนนสุขประยูร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 038-787-958
Dunlop Shop บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 7 171/21-22 หมู่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 091-705-7231
Dunlop Shop บจก. ส.อุดมเอกยางยนต์ สาขา 2 72/166-171 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-195-352
Dunlop Shop บจก. ใช้เจริญการยาง อมตะนคร สาขา 1 72/1 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 038-786-312
บจก. ตั้งกิจเจริญการยาง คาร์เซ็นเตอร์ 36/13-15 หมู่ที่ 13 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-316-1486
บจก. ตันติวาณิชกิจการยาง 164 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 038-704-413
บจก. ทรัพย์รุ่งเรืองยางยนต์ สาขา 6 39/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสเม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 082-157-1953
บจก. ที.ซี.โปรเจ็ค วีล สาขา 1 109 อาคาร 3 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 080-451-8989
บจก. ที.ซี.โปรเจ็ค วีล สาขา 2 4/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-706-4875
บจก. ที.ซี.โปรเจ็ค วีล สาขา 3 200/211 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง จ.สมุทปราการ 10540 02-181-7955
บจก. บุญยาง สาขา 1 3/105 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 038-284-263-4
บจก. บุญยาง สาขา 2 51/14,51/46-49 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 038-260-081
บจก. พงษ์ชมพร 68 57/18 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-440-457
บจก. พนัสยางยนต์ ออโต้ เซอร์วิส สาขา 1 29/22 หมู่ที่ 11 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 038-462-842
บจก. พัทยา เนชั่นไทร์ สาขา 1 90,90/1-2 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-416-546
บจก. พัทยา เนชั่นไทร์ สาขา 2 265/15 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-345-394
บจก. พัทยา เนชั่นไทร์ สาขา 3 28/14 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-425-883
บจก. พีพี ออโต้แม็กซ์ 56/9 หมู่ที่ 8 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-750-9893
บจก. ภณยาง 53/1 หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-215-685-6
บจก. ยางเซอร์กิต พัทยา สาขา 1 195/10 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-423-091
บจก. ยางเซอร์กิต พัทยา สาขา 2 167/2-6 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-428-719
บจก. ศรีราชากิจการยาง และบริการ สาขา 1 119/30-31 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-311-505
บจก. ศรีราชากิจการยาง และบริการ สาขา 2 888/9 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งขลา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-491-491
บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 1 10/28 หมู่ที่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 085-098-9999, 038-705-141-2
บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 2 10/74 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 080-245-4399
บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 3 55/9 หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20250 095-482-2237
บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 4 11/22 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 095-482-2238
บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 5 141/2 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 093-886-0097
บจก. ศิริอนันต์ การยาง สาขา 6 251 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 062-393-3387
บจก. ส.อุดมเอกยางยนต์ สาขา 1 132/34 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-354-315
บจก. สามไทยออโต้เซอร์วิส 29/61 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-751-1014
บจก. เค เอส ออโต้ แม็กซ์ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 089-097-5594
บจก. เศรษฐกิจการยาง แอนด์ เซอร์วิส 67/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-147-188
บจก. เอสตาร์คาร์เซอร์วิส 12/693 หมู่ที่ 15 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-743-1177
บจก. เอเชี่ยน ออโต้ซินดิเคท 11/222 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-441-112
บจก. แม็กซ์รันเนอร์ 942, 944, 946 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 038-780-898
บจก. ใช้เจริญการยาง อมตะนคร สาขา 2 8/6 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 084-327-2832
ร้าน ก.การยาง สาขา 1 20/40 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 081-545-0021
ร้าน ก.การยาง สาขา 2 118/66 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 087-744-8234
ร้าน กรมการยาง 8/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 099-439-6689
ร้าน กูรูยานยนต์ 122/11 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 087-813-6038
ร้าน ติ๊กซีรี่ส์ สาขา 1 10/4-5 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-223-422
ร้าน ติ๊กซีรี่ส์ สาขา 2 105/1 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-234-401
ร้าน ทุ่งกราด แม็คซ์ ยาง 22/6 หมู่ที่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 089-939-2134
ร้าน ประมวลล้อแม็ก 141/13 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 081-452-4458
ร้าน ประยูรกิจ ออโต้ไทร์ 35/22 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-786-633
ร้าน มนัสยานยนต์ 569/31 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220 086-345-4534
ร้าน มังกี้เซอร์วิส 118 ถนนสุขาพิบาล6 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-752-0573
ร้าน ส. ชัยสวัสดิ์ 95/14-17 หมู่ที่ 13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-316-6778
ร้าน เอส-อาร์เค แม็กซ์สปีด 310/8 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 089-778-8772
ร้าน เอส.เค.แม็กซ์ ช็อป 1/364-365 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-185-6798
ร้าน โค้วหลีฮวด 107/8,9,10 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 086-565-0465
ร้าน ไทยเจริญศูนย์ล้อ 69 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-440-371
ร้าน ไสวเจริญยนต์ 26/1-2 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-738-3719
ร้านธนเกียรติ ออโต้ เซอร์วิส 16/37 หมู่ที่ 13 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-751-7872
หจก. ชลบุรีนิยมพาณิชย์ 82 หมู่ที่ 10 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-780-946
หจก. ชัยรัตน์ยางยนต์ 1/50 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 038-421-091
หจก. พี แอนด์ เอส ออโต้ 149/20-23 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทปราการ 10540 02-763-8636
หจก. พี.พี.พัทยา คาร์เซอร์วิส 5/24-25 หมู่ที่ 2 ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 038-255-545
หจก. สินากรพานิช 196/4 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท อำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 038-284-691