CSR

ดันลอป เชิญร้านค้าพันธมิตร SHOP A (ศูนย์บริการยางดันลอป) ร่วมประชุมประจำปี พร้อมร่วมปลูกป่าคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ

บริษัท ดันลอป ไทร์(ไทยแลนด์) จำกัด โดย มร.โมโตฮิสะ มาเอโนะ ประธาน และ คุณพรพินันท์ พิสุทธิ์วัชระกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เชิญพันธมิตรร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Dunlop shop A (ศูนย์บริการยางดันลอป) กว่า 100 ท่าน  เข้าร่วมประชุมประจำปี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกเหนือจากการประชุมแล้ว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของพันธมิตร shop A พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นพังกาหัวสุมดอกแดง กับกิจกรรม “ดันลอปรวมใจรักษ์..พิทักษ์ป่าชายเลนปี 3” ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว..คืนความสมดุลกลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นและความเป็นกันเองประหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน